The show must go on.

„Show must go on! Show must go on! Yeah! Inside my heart is breaking My make-up may be flaking But my smile still stays on.” (Queen song)  Jakże nieśmiertelne są te słowa. Słowa piosenki, choć stare, wciąż niezmiennie popularne i aktualne. Przedstawienie trwa, choć w sercu ból, uśmiech nie schodzi …