O mnie

Aleksandra Karczmar

Nazywam się Aleksandra Karczmar i jestem psychologiem. Mieszkam w Wieluniu w województwie łódzkim. Spędziłam tutaj dzieciństwo, po czym wyjechałam na studia do Wrocławia, w którym mieszkałam przez 9 lat.

Obecnie pracuję jako psycholog w szkole podstawowej, gdzie wspieram uczniów, rodziców oraz grono pedagogiczne. Od niedawna uczestniczę również w projekcie mającym na celu wspieranie rodzin doświadczających różnego typu problemów i trudności (poradnictwo indywidualne i rodzinne).

Posiadam doświadczenie zawodowe w różnych obszarach (m.in.: badania i opinie psychologiczne, warsztaty grupowe i konsultacje indywidualne w ramach projektów EFS, poradnictwo indywidualne dla ofiar przemocy i opieka psychologiczna nad rodzinami zastępczymi, projekty rekrutacyjne).

Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego, interwencji kryzysowej oraz psychologii śledczej. Moje wykształcenie i doświadczenie zawodowe są bardzo różnorodne, co wynika z potrzeb zmieniającego się rynku pracy i konieczności mojego dostosowywania się. Zaowocowało to moją dużą elastycznością, którą uważam za swoją dużą zaletę. Lubię pracę z ludźmi.

Prywatnie jestem żoną i mamą, która bardzo ceni życie rodzinne. Lubię pisać, stąd pomysł na blog.