O mnie

Wierzę w to, że nie tylko bliscy i przyjaciele mogą pomagać.

Nazywam się Aleksandra Karczmar i jestem psychologiem. Mieszkam w Wieluniu w województwie łódzkim. Spędziłam tutaj dzieciństwo, po czym wyjechałam na studia do Wrocławia, w którym mieszkałam przez 9 lat.

W 2016r. powstał mój blog zpowrotem.pl.

Od dn. 1 grudnia 2017r. prowadzę gabinet psychologiczny.

Oferuję spotkania dla dzieci, młodzieży i dorosłych w postaci:

  • indywidualnych konsultacji
  • konsultacji dla par
  • konsultacji dla rodzin

Obecnie pracuję jako psycholog w szkole podstawowej, gdzie wspieram uczniów, rodziców oraz grono pedagogiczne. Zajmuję się również poradnictwem indywidualnym oraz poradnictwem dla par i rodzin, które doświadczają różnego typu problemów i trudności.

Posiadam doświadczenie zawodowe w różnych obszarach (m.in.: badania i opinie psychologiczne, warsztaty grupowe i konsultacje indywidualne w ramach projektów EFS, poradnictwo indywidualne i rodzinne dla ofiar przemocy i opieka psychologiczna nad rodzinami zastępczymi, projekty rekrutacyjne).

Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego, interwencji kryzysowej oraz psychologii śledczej. Moje wykształcenie i doświadczenie zawodowe są bardzo różnorodne, co wynika z potrzeb zmieniającego się rynku pracy i konieczności mojego dostosowywania się. Zaowocowało to moją dużą elastycznością, którą uważam za swoją dużą zaletę. Lubię pracę z ludźmi.

Prywatnie jestem żoną i mamą, która bardzo ceni życie rodzinne. Lubię pisać, stąd pomysł na blog.