psycholog pisze blog

Month grudzień 2023

Nie chodzi o to, by rozliczać rodziców…

Wiele razy z racji swojego zawodu czytałam o stylach przywiązania. Od zawsze wiedziałam jedno, że moja matryca przywiązania mieści się gdzieś w klasyfikacji pozabezpiecznych stylów więzi. Ale ilekroć czytałam poszczególne ich charakterystyki, nie potrafiłam się odnaleźć na 100% w żadnym… Continue Reading →

© 2024 zpowrotem.pl — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑

Facebook