Nazywam się Aleksandra Karczmar.

Jestem psychologiem, biegłym sądowym z zakresu psychologii.

Prowadziłam blog od sierpnia 2016r., ale w lutym 2020r. jakiś potwór postanowił schrupać go na deser. Po przerwie więc, blog powstaje na nowo, by cieszyć Was jeszcze bardziej niż dotychczas.

Od maja 2022r. kształcę się w zawodzie psychoterapeuty w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu.

Od 16 lat jestem psychologiem, który pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Opiniuję kandydatów na rodziny zastępcze oraz wspieram rodziny zastępcze wraz z powierzonymi im dziećmi z terenu powiatu wieluńskiego.

Jako mediator specjalizuję się w sprawach rodzinnych.

Współpracuję z firmą JP Medica.

Obecnie pracuję w poniższych szkołach i przedszkolach z dziećmi i młodzieżą:

1. Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece

2. Publiczne Przedszkole nr 1 w Wieluniu

3. Publiczne Przedszkole nr 3 w Wieluniu.

Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z m.in. autyzmem, Zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, mutyzmem i afazją.

Dotychczas współpracowałam z licznymi szkołami m.in.:

  • Szkołą Podstawową nr 1 w Sieradzu
  • Szkołą Podstawową w Złoczewie (oraz Szkołami Podstawowymi w Broszkach, Stolcu i Unikowie)
  • Publiczną Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi w Strugach SPSK
  • Szkołą Podstawową w Rudnikach
  • Zespołem Szkoły i Przedszkola w Ożarowie
  • Zespołem Szkoły i Przedszkola w Komornikach

Dotychczas współpracowałam z ofiarami przemocy w rodzinie (MGOPS Wieluń, GOPS Mokrsko), osobami uzależnionymi  od alkoholu i ich rodzinami, prowadziłam warsztaty grupowe w ramach EFS, a także badania psychologiczne oraz projekty rekrutacyjne.