Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów

Administrator danych: zpowrotem.pl Gabinet psychologiczny Aleksandra Karczmar

Cele przetwarzania: Świadczenie usług psychologicznych

Podstawy prawne przetwarzania

• zgoda klienta

• uzasadniony interes Gabinetu

• niezbędność do wykonania umowy

Odbiorcy danych:

• księgowa – w razie konieczności wystawienia rachunku;

• firma Google – w razie kontaktu przez e-mail;

• operator komunikatora do połączeń audiowizualnych – w przypadku konsultacji online;

• firma Meta – w razie kontaktu przez fan page Gabinetu;

• superwizor – w przypadku poddania superwizji procesu terapeutycznego – informacje dotyczące pacjentki/pacjenta przekazywane są w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby;

• bank – w razie płatności przelewem.

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych

• prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

• inne prawa określone w informacji szczegółowej

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych będzie zpowrotem.pl Gabinet psychologiczny Aleksandra Karczmar

• listownie na adres: os. Wyszyńskiego 26/39, 98-300 Wieluń

• przez e-mail: ola.karczmar@poczta.onet.pl

• telefonicznie: 511 399 776

2. Inspektor ochrony danych

Nie wyznaczono inspektora ochrony danych.

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia usług psychologicznych.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną;

• Państwa zgoda na przetwarzanie danych w umowie;

• Uzasadniony interes Gabinetu – wykonanie umowy.

4. Okres przechowywania danych osobowych

3 lata od wytworzenia za wyjątkiem dokumentacji medycznej która jest przechowywana przez 20 lat od dokonania w niej ostatniego wpisu.

5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;

b. prawo dostępu do Państwa danych osobowych;

c. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych;

d. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych;

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;

f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;

g. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e-mail.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.