psycholog pisze blog

Tag nieśmiałe dziecko

Nieśmiałość

Kiedy myślę o nieśmiałości, przypominam sobie zawsze, jak w liceum jakaś nauczycielka (pani pedagog?) powiedziała nam na lekcji, że nieśmiałym jest ten, który się za nieśmiałego uważa. A potem zapytała nas, kto biorąc pod uwagę taką definicję, uważa się za… Continue Reading →

© 2024 zpowrotem.pl — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑

Facebook