psycholog pisze blog

Tag zaświeć na niebiesko

Solidarni

Pracuję z dziećmi z autyzmem. Są wśród nich dzieci z Zespołem Aspergera. Wiele jest bardzo inteligentnych, bystrych, uzdolnionych językowo. Są też dzieci jakby zupełnie zamknięte w swoim świecie, takie, z którymi kontakt i komunikacja werbalna są nieco/dużo trudniejsze. Ostatnio rozmawiałam… Continue Reading →

© 2024 zpowrotem.pl — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑

Facebook