• Konsultacje indywidualne z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi
  • Poradnictwo dla par i rodzin
  • Mediacje sądowe i prywatne
  • Warsztaty i szkolenia (indywidualna oferta i wycena)
  • Recenzje książek (wybranych)